Зуслангийн амуудад мэдээллийн самбар байрлуулна

Нийслэлийн ногоон бүсэд газар эзэмшиж буй иргэдэд газраа өмчлөх боломжтой эсэхийг мэдээлэх зорилгоор Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн зуслангийн 26 аманд Зуслангийн ерөнхий төлөвлөгөө болон хамгаалалтын бүсүүдийг давхцуулан харуулж, өмчлөх боломжтой нэгж талбаруудыг иргэдэд ойлгомжтой байдлаар харуулах мэдээллийн самбарыг байршуулахаар бэлтгээд байна.

Тус самбарыг зуслангийн амуудад байршуулснаар иргэд өөрсдийн эзэмшил газраа өмчлөх боломжтой эсэхийг харах боломж бүрдэж байгаа юм гэж нийслэлийн Газрын албанаас мэдээлэв.

Сэтгэгдэл:

Сэтгэгдэлээ оруулах
Нэрээ орулна уу

*